lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lokaler

SOL-husen

Språk- och litteraturcentrum består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra och som alla innehåller undervisningslokaler. Som ny student är det inte alltid lätt att hitta rätt och du är givetvis välkommen att fråga och be om hjälp. En liten vägledning får du nedan – ta dessutom gärna hjälp av översiktskartan via länken nedan.

Absalon (A)

Här finns HTS, Arbetslivsforum och internationellt ansvarig för HT-området, samtliga på bottenvåningen. I källarplan finns grupprum som bokas i receptionen i foajén samt Tysta rummet, dit du som behöver en stunds lugn och ro kan dra dig tillbaka.

Biblioteket (B)

Här finns datorsalar (våning 2 och 3) och Humanistlaboratoriet (källarplan) samt tysta läsesalar, våning 3 och våning 4.

Humanisthuset (H)

Här sitter de flesta av SOL:s studievägledare och här finns Hörsalen (bottenvåningen).

Lingvisthuset (L)

Här finns flera undervisningssalar och tjänsterum.

 

Översiktskarta över SOL-husen (PDF)

Utrymning

Se till att du vet var närmaste brandsläckare finns och vilka utrymningsvägarna är. Det finns alltid två alternativa vägar ut. Studera utrymningsplanerna som finns i samtliga korridorer. Återsamlingsplats vid utrymning är UB-parken.

Cyklar

Parkera alltid din cykel i de cykelställ som finns utanför de olika SOL-byggnaderna, INTE på gångvägar eller framför dörrar!

Bibliotek

Språk- och litteraturcentrums bibliotek, SOL-biblioteket, som är en del av HT-biblioteken (Humaniora och teologi) är gemensamt bibliotek för alla SOL-ämnen. I biblioteket finns ämnenas litteratursamlingar och kurslitteratur, datorer för informationssökning och ordbehandling, kopierings- och utskriftsmöjligheter, studieplatser, tryckta tidskrifter m.m.

Studieplatser

Tysta läsesalar finns på tredje och fjärde våningen i bibliotekets Läshus. OBS! Ingång till Läshuset via tredje våningen i biblioteket. För övrigt finns studieplatser utspridda på samtliga våningsplan i bibliotekshuset, samt på "balkongerna" i anslutning till foajén och i Absalons foajé. Som registrerad student vid SOL kan du även låna grupprum via SOL-receptionen.

Kopiera och skriva ut

Kopierings- och utskriftsmöjligheter finns i SOL-biblioteket. För att kopiera eller skriva ut behöver du din StiL-identitet. Du behöver också ladda (=sätta in pengar på) kontot som är knutet till din StiL-identitet (se StiL) via https://wallit.payex.com .

Datorsalar

Datorsalen i bibliotekets läshus (se översiktskarta via länken ovan) och Humanistlaboratoriet i bibliotekshusets källarvåning är tillgängliga under bibliotekets öppettider. För att komma in i salarna krävs giltigt passerkort och för tillgång till Humanistlaboratoriet krävs dessutom lärarens medgivande.

För att kunna logga in på datorerna i biblioteket och datorsalen behöver du din StiL-identitet med lösenord. Gå till https://passport.lu.se/ för att aktivera ditt konto. Notera att du måste vara registrerad i Ladok för en kurs som ges vid SOL under innevarande termin för att det ska fungera. Tala med receptionen i foajén om du är osäker på hur du ska få din inloggning att fungera!

Internet

För dig som vill arbeta vid din egen bärbara dator finns trådlöst nätverk inom SOL. Detta fungerar överallt, men sittplatser hittar du främst i stora foajén, Absalonhusets foajé samt i bibliotekets öppna våningsplan. Instruktioner för hur du loggar in finns i SOL-receptionen.

Humanistlaboratoriet

Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet är en forsknings- och utbildningsanläggning för de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Det är öppet för forskare, lärare och studenter vid hela fakulteten men är också för användare från resten av universitetet. Labbet hyser datorsalar och ett inre labb med avancerad forskningsutrustning. Tillgång till det inre labbet beviljas på begäran.

Humanistlaboratoriet erbjuder både korta kursmoment och långa kurser om 7,5 högskolepoäng i metod och användning av den avancerade utrustningen (t.ex. ögon-rörelsemätning, EEG, statistik) för doktorander och, i mån av plats, för masterstudenter.”

Café

I SOL-centrums café, beläget i foajén, serveras bl.a. enklare varma rätter, smörgåsar och sötsaker. Normalt öppet vardagar kl. 9.00 - 17.00 under terminstid. Tillfälliga förändringar i öppethållandet annonseras i restaurangen.

Studentkök

På bottenvåningen i Absalonhuset, närmast utgången mot UB-parken, finns SOL:s studentkök. Där finns kylskåp, mikrovågsugnar och möjlighet att sitta och äta medhavd mat.