lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Informationsmöten

Sök doktorandanställning i februari 2018

Torsdagen den 8/2 kl 16.15–17 i sal L201 informerar vi dig som är intresserad av att söka doktorandanställning på SOL eftersom fakulteternas årliga utlysning av doktorandanställningar öppnar 1 februari. Vid mötet kommer vi bl a att redogöra för vilka ämnen som är aktuella i år, hur ansökan ska utformas och hur beredningsprocessen ser ut. Mötet kommer delvis att hållas på engelska.

Alla intresserade studenter är välkomna!

Henrik Rahm, biträdande prefekt, forskning och forskarutbildning

Anna Hultman, doktorand i litteraturvetenskap

Presentationer