Antagen till kurs på SOL mars 2020

Kurser ges som distanskurser från 18/3

Kurser som startar efter 18/3 ges tills vidare enbart som distanskurser. 

Detta behöver du göra:

  1. Aktivera ditt Studentkonto på https://passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se. Studentkontot behöver du för att till exempel komma åt trådlösa nätverk och studentmejl. Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen.
  2. Logga in på Studentportalen student.lu.se och registrera dig på din utbildning.
  3. Gå in på utbildningens hemsida där du får reda på när introduktionsmötet är. Alla kurser ges nu på undervisningsplattformen Canvas och det är där introduktionsmötet äger rum. Introduktionsmötet är obligatoriskt och om du inte kan komma måste du meddela utbildningsadministratören eller studievägledaren för den utbildning du har sökt till så att du inte blir struken. På utbildningens sida hittar du också kursplan, schema, litteraturlista och annan information om utbildningen.

Leta upp din kurs: Kurser terminsvis

Läs mer om Studentkonto och lärplattformen Canvas: Studentkonto och lärplattform

 

Är du antagen med villkor? Läs i vår FAQ vad det innebär. Kontakta ämnets studievägledare om du har frågor.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Student på SOL?

Här hittar du praktisk information till alla våra studenter