lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magnus Svensson

Ekonom
Europastudier
Jiddisch
Kognitiv semiotik
Ryska
Sektion 4
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magnus.svenssonsol.luse

Telefon 046–222 33 43

Rum SOL:H304a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20