Kurser i tyska höstterminen 2020

Information och vägledning

Bli expert på tyska och ta del av Europas största ekonomi och ett dynamiskt kulturliv som under århundraden påverkat och influerat sin omgivning, inte minst Sverige!

Varför studera tyska?

Tyska är det största språket inom EU med ca 100 miljoner tysktalande främst i Tyskland, Österrike och Schweiz men även nationella minoriteter i flera andra länder. Tyska är också ett viktigt kontaktspråk i Östeuropa.

Tyskland är en ekonomisk stormakt och de tyskspråkiga länderna tillsammans är Sveriges största handelspartner. Kunskaper i tyska är därför av stor vikt om du vill arbeta inom internationell handel. Sverige är också ett stort turistland för tyskarna.

Målet med våra kurser är att du som student ska uppnå goda muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Dessutom studerar du de tyskspråkiga ländernas kultur, samhälle och litteratur. Efter ett års studier på grundnivå har du möjlighet att bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet. Förutom inom export- och importindustrin kan kunskaper i tyska också vara av nytta på många arbetsplatser inom exempelvis medier, turistbranschen, Utrikesdepartementet eller EU.

Kursutbud HT20

Hösten 2020 ger vi följande kurser i tyska på Språk- och litteraturcentrum. Anmäl dig senast den 15 april.

För dig utan några förkunskaper alls:

För dig som läst tyska på gymnasiet eller har motsvarande förkunskaper:

  • TYSA01, Tyska: Grundkurs, 30 hp
    Första steget i dina studier i tyska på högskolenivå. Lägger grunden för att bli expert på det tyska språket men ger även en inblick i Tysklands historiska utveckling samt en översikt över de tyskspråkiga ländernas samhällssystem. 
  • GEMA25, Tyska för tekniker, 7,5 hp
    Läser du du en teknisk utbildning vid Lunds universitet? Bredda din kompetens och öka din framtida anställningsbarhet med specialiserade kunskaper i tyska. Kräver endast tyska steg 2 på gymnsiet för behörighet.

För dig som studerat tyska på högskolenivå förut:

  • TYSA32, Tyska: Fördjupningskurs, 30 hp
    En variant av kandidatkursen för dig som inte behöver ta ut en kandidatexamen med tyska som huvudområde men ändå vill fördjupa dina kunskaper. Kan lämpa sig särskilt för dig som tänkt bli lärare i tyska på gymnasiet. Går också att läsa på halvfart.

Kurser på avancerad nivå:

Mer information:

Om att studera Tyska

Läs mer om våra kurser, studiegång, examen och annat här.

Utbytesstudier

Efter två terminer har du möjlighet att åka på utbytesstudier vid ett tysktalande universitet. Läs mera här.

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.