Teaterns teori och praktik

Susan Hydén

Studievägledare

  • Barnlitteratur
  • Europastudier
  • Filmvetenskap
  • Författarskolan
  • Litteraturvetenskap
  • Teaterns teori och praktik
  • Språk- och litteraturcentrum

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post susan.hydensol.luse

Telefon 046–222 84 65

Rum SOL:H123

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe 20

Studievägledare på Språk- och litteraturcentrum

OBS! Jag jobbar hemifrån emellanåt och nås främst på e-post. Det går fint att mejla mig för att boka tid för samtal - antingen på plats på Språk- och litteraturcentrum, digitalt via Zoom eller på telefon.

Doktorand i arkeologi

Jag har arbetat som arkeolog under många år och deltagit i flera stora undersökningar av boplatser, gravar och andra lämningar från sten, brons- och järnålder. De erfarenheterna har jag tagit med mig in i ett avhandlingsprojekt som fokuserar på en grav- och samlingsplats från yngre stenålder.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal