Teaterns teori och praktik

Kristina Nilsson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Barnlitteratur
  • Filmvetenskap
  • Författarskolan
  • Litteraturvetenskap
  • Teaterns teori och praktik
  • Språk- och litteraturcentrum

Katalogadministratör

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post kristina.nilssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 21 (SOL)

Rum SOL:B105

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL) <