Nästa antagning

Vill du söka Teaterns teori och praktik?

Nästa ansökningsperiod är våren 2020, för kursstart höstterminen 2020.

Ansökan, förkunskaper och urval

Grund- och fortsättningskursen löper över ett år, med start på höstterminen. Ansökan görs på www.antagning.se där även information om ansökan finns. Som förkunskapskrav gäller grundläggande behörighet samt 30 hp eller 1 års arbetslivserfarenhet. Urvalet grundas på de sökandes personliga brev och CV och i ett andra steg på intervjuer med de sökande. Du laddar upp ditt personliga brev och dina intyg på www.antagning.se. Ditt personliga brev ska innehålla en kort beskrivning av dig själv och din bakgrund och dina tankar och mål med utbildningen (ca 1 sida).

Några tips för att komma igång med att skriva ett personligt brev. Ofta kan man uppleva att det är svårt att skriva om sig själv.

  • Intervjua någon i din närhet och be om en beskrivning av dig som person.
  • Tänk igenom vad du har i bagaget, intressen, aktiviteter osv. Se om du kan hitta en röd tråd och formulera det p