Nyanländas lärande

Avdelningen för svenskämnena vid Lunds universitet vill bidra till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. I samarbete med Skolverket erbjuder vi därför vidareutbildningen Nyanländas lärande för team bestående av olika yrkesroller på skolan. Utbildningen är en ren distanskurs och innehåller virtuella möten mellan varje team och kursledaren från Lunds universitet för att diskutera förutsättningar, förväntningar och hur det fungerar på den enskilda skolan. Utbildningen inkluderar även löpande tvärgruppssamtal mellan skolteamen så att de olika rollerna på skolan kan få insyn i erfarenheter från andra skolor.

Mer informa