lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

RJ-anslag till SOL-forskare

2015-10-16

Halldor Sigurdsson, nordiska språk, har tilldelats ett treårigt projektanslag av Riksbankens jubileumsfond: http://anslag.rj.se/sv/anslag/50174  

 

Dessutom medverkar tre forskare på SOL – Christian Claesson (spanska), Annika Mörte Alling (franska) och Paul Tenngart (litteraturvetenskap) – i den stora forskargrupp med säte på Stockholms universitet som fått ett så kallat programanslag från Riksbankens jubileumsfond: http://anslag.rj.se/sv/anslag/50128 

 

Vi gratulerar!

SOL-ledningen