lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledare


Robert Ekdahl

Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

robert.ekdahlsol.luse
046–222 84 60


Susan Hydén

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

susan.hydensol.luse
046–222 84 65


Peter Marthinsson

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Svenska som främmande språk, Masterprogram i översättning

peter.marthinssonsol.luse
046–222 34 48


Rakel Nihlén

Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

rakel.nihlenmellost.luse
046–222 97 47


Helena Nilsson

Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

helena.nilssonlitt.luse
046–222 93 80


Åsa Wikström

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

asa.wikstromsol.luse
046–222 86 99