lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studierektorer


Ingela Johansson

Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin, Spanska

ingela.johanssonrom.luse


Lena Larsson

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

lena.larssonnordlund.luse


Carola Mikaelsson

Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

carola.mikaelssonlitt.luse


Mikael Nystrand

Arabiska, Hebreiska, Mellanösternstudier, Tyska

mikael.nystrandtyska.luse


Sanimir Resic

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

sanimir.resicslav.luse


Mechtild Tronnier

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Kognitiv semiotik

mechtild.tronnierling.luse