lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sektionsföreståndare


Arthur Holmer

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

arthur.holmerling.luse


Johanna Lindbladh

Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

johanna.lindbladhslav.luse


Vassilios Sabatakakis

Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

vassilios.sabatakakisklass.luse


Cristine Sarrimo

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

cristine.sarrimolitt.luse