lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ledning

Språk- och litteraturcentrum leds av en styrelse med en prefekt som ordförande. Till hjälp för ledningen av den löpande verksamheten finns två biträdande prefekter, en med ansvar för forskning och forskarutbildning och en med ansvar för grundutbildningen.


Henrik Rahm

biträdande prefekt, forskning och forskarutbildning

henrik.rahmnordlund.luse


Pia Nivala

administrativ chef

pia.nivalasol.luse
046–222 47 05