lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

FFU-ansvariga

Ansvariga för forskning och forskarutbildning på ämnena

Lena Ambjörn, Arabiska

Lars Gustaf Andersson, Filmvetenskap

Karin Blomqvist, Grekiska (antik och bysantinsk)

Cian Duffy, Engelska

Verner Egerland, Italienska

Torbjörn Forslid, Litteraturvetenskap

Jonas Granfeldt, Franska

Anna W Gustafsson, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

Carlos Henderson, Spanska

Carita Paradis, Engelska

Mikael Roll, Allmän språkvetenskap

046–222 99 05

Vassilios Sabatakakis, Grekiska (nygrekiska)

Michael Schoenhals, Kinesiska

Jan Schwarz, Jiddisch

Tomas Sniegon, Europastudier, Öst- och centraleuropakunskap

Borhan Yassin, Mellanösternstudier

Jordan Zlatev, Kognitiv semiotik