lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

FFU-ansvariga

Lena Ambjörn, Arabiska

Karin Blomqvist, Grekiska (antik och bysantinsk)

Coralia Ditvall, Rumänska

Cian Duffy, Engelska

Verner Egerland, Italienska

Torbjörn Forslid, Litteraturvetenskap

Jonas Granfeldt, Franska

Olof Hedling, Filmvetenskap

Carlos Henderson, Spanska

Carita Paradis, Engelska

Mikael Roll, Allmän språkvetenskap

Vassilios Sabatakakis, Grekiska (nygrekiska)

Michael Schoenhals, Kinesiska

Jan Schwarz, Jiddisch

Tomas Sniegon, Europastudier, Öst- och centraleuropakunskap

Borhan Yassin, Mellanösternstudier

Jordan Zlatev, Kognitiv semiotik