lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Administratörer

Utbildningsadministratörer


Gustav Brissman

Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin

gustav.brissmansol.luse
046–222 87 06


Rasmus Carlsson

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

rasmus.carlssonsol.luse
046–222 78 47


Gunilla Ek Werner

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

gunilla.ek_wernersol.luse
046–222 87 10


Linnea Lundahl

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

linnea.lundahlsol.luse
046–222 87 11


Liliete Martins

Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

liliete.martinssol.luse
046–222 84 50


Helena Priest

Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

helena.priestsol.luse
046–222 84 50Ekonomer


Louise Berglund

Allmän språkvetenskap, Arabiska, Fonetik, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska

louise.berglundsol.luse
046–222 80 43


Kristian Hultman

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Japanska, Kinesiska, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

kristian.hultmansol.luse


Ruth Marimon

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

ruth.marimonsol.luse
046–222 04 38


Malin Stråby

Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

malin.strabysol.luse
046–222 75 55


Magnus Svensson

Engelska, Europastudier, Kognitiv semiotik, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

magnus.svenssonsol.luse
046–222 33 43