lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Administration

Idir Alouache, vaktmästare

046–222 08 07

Malgorzata Andréasson, forskningsadministratör

046–222 32 09

Niklas Bernsand, utbildningsadministratör

Gustav Brissman, utbildningsadministratör

046–222 87 06

Magnus Brolin, utbildningsadministratör

046–222 94 83

Rasmus Carlsson, utbildningsadministratör

046–222 78 47

Alice Chen, ekonom

Gunilla Ek Werner, utbildningsadministratör

046–222 87 10

Robert Ekdahl, studievägledare

046–222 84 60

Anna Grahn, utbildningsadministratör

046–222 30 29

Magnus Göransson, utbildningsadministratör

046–222 87 11

Martina Holmgren, receptionist

046–222 32 10

Kristian Hultman, ekonom

046–222 09 43

Susan Hydén, studievägledare

046–222 84 65

Cecilia L Johansson, studievägledare

Tjänstledig

Therése Koglin, studievägledare, utbildningsadministratör

046–222 77 66

Linnea Lundahl, utbildningsadministratör

046–222 87 11

Ruth Marimon, ekonom

046–222 80 43

Peter Marthinsson, studievägledare

046–222 34 48

Frida Mebius Önnerfors, studievägledare

046–222 88 05

Rakel Nihlén, studievägledare

046–222 97 47

Helena Nilsson, studievägledare, utbildningskoordinator

046–222 93 80

Louise Nilsson, personaladministratör, skyddsombud

046–222 41 89

Pia Nivala, administrativ chef

046–222 47 05

Adam Nylander, husintendent

Helena Priest, utbildningsadministratör

046–222 84 50

Nicole Rajabi, ekonomiadministratör

Mats Roxendal, ekonomiadministratör

046–222 97 91

Jesper Sjölander, serviceadministratör

Malin Stråby, ekonom

046–222 75 55

Magnus Svensson, ekonom

046–222 33 43

Marcus Tegler, utbildningsadministratör

046–222 75 50

Sandy Åkerblom, studievägledare, utbildningsadministratör

046–222 14 77