lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studierektorer


Marina Andersson

Europastudier, Jiddisch, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

marina.anderssonslav.luse


Ingela Johansson

Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin, Spanska

ingela.johanssonrom.luse


Lena Larsson

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

lena.larssonnordlund.luse


Daniel Möller

Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

daniel.mollerlitt.luse


Mikael Nystrand

Arabiska, Hebreiska, Mellanösternstudier, Tyska

mikael.nystrandtyska.luse


Mechtild Tronnier

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Kognitiv semiotik

mechtild.tronnierling.luse