lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sektionsstyrelser

Sektionsstyrelse 1

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Danska och Isländska

Ledamöter
Sekreterare

Sektionsstyrelse 2

Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik, Litteraturvetenskap och Barnlitteratur

Ledamöter
Sekreterare

Sektionsstyrelse 3

Franska, Italienska, Rumänska, Spanska, Latin, Grekiska och Nygrekiska

Ledamöter
Sekreterare

Sektionsstyrelse 4

Engelska och Tyska

Ledamöter
Sekreterare

Sektionsstyrelse 5

Arabiska, Hebreiska, Mellanösternkunskap, Japanska, Kinesiska, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap, Jiddisch och Europastudier

Ledamöter
Sekreterare