Skyddsombud

Skyddsombud

Skyddsombuden är indelade sektionsvis:

Sektion 1

Linnea Lundahl

Ersättare: Arthur Holmer

Sektion 2

Erik Hedling

Ersättare: Paul Tenngart

Sektion 3

Thierry Gilles

Ersättare: Malin Ågren

Sektion 4

Marcus Tegler

Ersättare: Satu Manninen

Sektion 5

Mattias Nowak

Ersättare: Tomas Sniegon

Övriga skyddsombud

TA-personal

Louise Nilsson

SOL: undervisningslokaler, gemensamma utrymmen, reception

Adam Nylander