Om något händer: Lingvisthuset

Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så använd denna telefonlista.

I nödsituation ring: 112

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du:

 • +46 46 222 07 00

Incidentrapport

Om något händer, fyll alltid i en incidentrapport. Då får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs. Logga in med din lucat/student-id +@lu.se

Ingen händelse är för liten!

Exempel: iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar och passerkort, hot eller våld.

Telefonnummer i bokstavsordning:

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

 • Ambulansbeställning: 040-676 93 00
 • Arbetsmiljöverket: 010-730 90 00
 • Företagshälsovården: 046-222 32 80
 • Giftinformation: 010-456 6700
 • Informationsnummer: 113 13
 • Läkemedelsupplysning: 0771-46 70 10
 • Polisen (ej akut): 114 14
 • SOS Alarm: 112
 • Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Utbildade inom hjärt- och lungräddning

 • Gunilla Ek Werner
 • Charlotta Liljedahl
 • Stefan Lindgren
 • Maja Petersson

Brandskyddsansvarig SOL-husen

 • Adam Nylander

Arbetsmiljöansvarig SOL-husen

 • Adam Nylander