Om något händer: Humanisthuset

Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så använd denna telefonlista.

I nödsituation ring: 112

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du:

  • +46 46 222 07 00

Incidentrapport

Om något händer, fyll alltid i en incidentrapport. Då får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs. Logga in med din lucat/student-id +@lu.se

Ingen händelse är för liten!

Exempel: iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar och passerkort, hot eller våld.

Telefonnummer i bokstavsordning:

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern t