lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om något händer

Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så använd denna telefonlista.

I nödsituation ring: 112

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du:

 • +46 46 222 07 00

Incidentrapport

Om något händer, fyll alltid i en incidentrapport. Då får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Ingen händelse är för liten!

Exempel: iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar och passerkort, hot eller våld.

Telefonnummer i bokstavsordning:

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

 • Ambulansbeställning: 040–676 93 00
 • Arbetsmiljöverket: 040–38 62 00
 • Företagshälsovården: 046–222 32 80
 • Giftinformation: 08–33 12 31
 • Läkemedelsupplysning: 0771–450 450
 • Polisen (ej akut): 114 14
 • SOS Alarm: 112
 • Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Skyddsombud och utbildade inom hjärt- och lungräddning

Brandskyddsansvariga SOL-husen

 • Adam Nylander

 

Arbetsmiljöansvariga SOL-husen

 • Adam Nylander