lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medel till SOL-forskare

2020-01-09

Victoria Johansson.

Victoria Johansson.

Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Victoria Johansson har tilldelats 5 000 000 kr i anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för det fyraåriga projektet ”Based on a true story? How to differentiate between invented and self-experienced narratives through comparing linguistic processes in speaking and writing”.

Senaste nyheterna

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Disputation i latin
2019-12-12
Arsenii Vetushko Kalevich har försvarat sin avhandling i ämnet latin "Compilation and Translation: ...

Fler nyheter