lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medel till SOL-forskare

2020-01-09

Victoria Johansson.

Victoria Johansson.

Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Victoria Johansson har tilldelats 5 000 000 kr i anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för det fyraåriga projektet ”Based on a true story? How to differentiate between invented and self-experienced narratives through comparing linguistic processes in speaking and writing”.

Senaste nyheterna

Två nya docenter på SOL
2020-03-19
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Johanna Lindbladh som oavlönad docent i ...

Vem och vad kan skapa motivation för ämnet franska i skolan? Elevers och lärares perspektiv
2020-03-09
Céline Rocher Hahlin försvarade i lördags sin avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig ...

Praktiktjänst Region Östergötlands EU-kontor. Deadline: 8 mars 2020
2020-03-02
Från och med augusti 2020 erbjuder Region Östergötland en praktikplats vid Region Östergötlands ...

Region Värmland European Office söker praktikant till HT20
2020-03-02
Är du intresserad av att arbeta med regionala utvecklingsfrågor i ett internationellt sammanhang? ...

Frontiers of Science in Social Media: Studying Digital Democracy with Automation, Experiments, and Ethics – A Marcus Wallenberg Symposium
2020-03-02
The rise of extremist politicians, disinformation, and hate speech all relate to widespread social ...

Fler nyheter