lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris

2020-01-09

Johanna Lindbladh.

Johanna Lindbladh.

Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

Ur styrelsens motivering:

Johanna Lindbladh bidrar på ett utmärkt sätt till internationell, nordisk och svensk forskning samtidigt som hon berikar den svenska offentligheten och det svenska kulturlivet med viktiga perspektiv på världen.

Mer information om stipendiet finns på https://via.tt.se/pressmeddelande/johanna-lindbladh-far-2020-ars-elsa-swenson-stipendium?publisherId=1422393&releaseId=3267825

Senaste nyheterna

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Disputation i latin
2019-12-12
Arsenii Vetushko Kalevich har försvarat sin avhandling i ämnet latin "Compilation and Translation: ...

Fler nyheter