lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Vid Språk- och litteraturcentrum kommer man att kunna ansöka till följande tjänster:

  • fyra gemensamma för allmän språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig inriktning, fonetik och nordiska språk,
  • en i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning,
  • en i filmvetenskap,
  • en i litteraturvetenskap,
  • en i franska,
  • två gemensamma för italienska, latin, semitiska språk och spanska med litteraturvetenskaplig inriktning,
  • samt en i kognitiv semiotik.

Utlysningen av doktorandanställningar sker den 1 februari, med fyra veckors ansökningstid. Läs mer om att ansöka till forskarutbildning på fakultetens webbplats:

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter