lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapssocieteten i Lund prisar doktorsavhandlingar

2019-11-20

Vetenskapssocieteten i Lund, logotyp

Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som nu belönas av Vetenskapssocieteten i Lund.

Priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning går till Daniel Helsing för hans doktorsavhandling i litteraturvetenskap, The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy (2019).

Priset ur Harry Karlssons Fond går till Emil Stjernholm för hans doktorsavhandling i filmvetenskap, Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018).

Priset ur Axel Kocks Fond går till Christiane Müller för hennes doktorsavhandling i svenska, Permeable islands: A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions (2019).

Samtliga priser  överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte med efterföljande årshögtid den 29 november på Grand Hotel i Lund.

Vetenskapssocieteten i Lund

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter