lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapssocieteten i Lund prisar doktorsavhandlingar

2019-11-20

Vetenskapssocieteten i Lund, logotyp

Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som nu belönas av Vetenskapssocieteten i Lund.

Priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning går till Daniel Helsing för hans doktorsavhandling i litteraturvetenskap, The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy (2019).

Priset ur Harry Karlssons Fond går till Emil Stjernholm för hans doktorsavhandling i filmvetenskap, Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018).

Priset ur Axel Kocks Fond går till Christiane Müller för hennes doktorsavhandling i svenska, Permeable islands: A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions (2019).

Samtliga priser  överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte med efterföljande årshögtid den 29 november på Grand Hotel i Lund.

Vetenskapssocieteten i Lund

Senaste nyheterna

Vetenskapssocieteten i Lund prisar doktorsavhandlingar
2019-11-20
Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som ...

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

Fler nyheter