lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsmedel till lingvister

2019-11-05

Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från vetenskapsrådet för två olika projekt.

VR har beviljat medel till Gerd Carlings treåriga forskningsprojekt Vad underligger språklig klassificering? Genus och klassifierare i indoeuropeiska och arawakspråk

Även Pelle Söderströms fyraåriga projekt Neurofysiologiska korrelat till prediktiva mekanismer i ordbearbetning har fått medel från VR.

Senaste nyheterna

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller
2019-11-01
Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

Fler nyheter