lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsmedel till lingvister

2019-11-05

Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från vetenskapsrådet för två olika projekt.

VR har beviljat medel till Gerd Carlings treåriga forskningsprojekt Vad underligger språklig klassificering? Genus och klassifierare i indoeuropeiska och arawakspråk

Även Pelle Söderströms fyraåriga projekt Neurofysiologiska korrelat till prediktiva mekanismer i ordbearbetning har fått medel från VR.

Senaste nyheterna

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Disputation i latin
2019-12-12
Arsenii Vetushko Kalevich har försvarat sin avhandling i ämnet latin "Compilation and Translation: ...

Fler nyheter