lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller

2019-11-01

Christiane Müller

Christiane Müller

Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks Fond utse Christiane Müller.

Christiane får priset för sin doktorsavhandling i svenska, Permeable islands: A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions (2019).

Priset överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte med efterföljande årshögtid den 29 november på Grand Hotel i Lund.

Senaste nyheterna

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller
2019-11-01
Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

Fler nyheter