lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Årets Westrinpristagare utsedda

2019-10-23

Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Varje år delar Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Årets prisceremonin äger rum onsdag 20 november kl 15:30 i Fakultetsklubben.

Läs mer om priset här: Pris för bästa uppsatser

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter