lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nyfikna besökare på Kulturnatten

2019-09-23

Bilder från Kulturnatten 2019.

Ulla Sjöberg och Erik Mossfeldt spelar in sina röster under Kulturnatten. Ioanna Dimitrakopoulou hjälper dem att analysera inspelningen.

Historiska sånger, latin, danska och fonetik lockade besökare till Språk- och litteraturcentrum under årets Kulturnatt.

Startskottet för kvällen var Lunds Renässansensemble, LUREN som bjöd på historiska sånger på flera olika språk.

Universitetslektor Cajsa Sjöberg inleder en nybörjarlektion i latin med att säga sitt namn och att hälsa på åhörarna. Hon förklarar att salvete används för att hälsa på flera personer, medan salve används för att hälsa en enskild person.

– Salvete! Mihi est nomen Cajsa Sjöberg.
– Salve, svarar åhörarna.

Nybörjarlektionerna i latin, nygrekiska och danska är välbesökta, liksom rummet där besökare kan spela in sin egen röst och få lära sig lite om fonetik. 

– Det här var riktigt intressant, säger Ulla Sjöberg som har spelat in sin röst och analyserar den med hjälp av studenten Ioanna Dimitrakopoulou.

Under kvällen arrangerades även en fransk tipsrunda och språkquiz.

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter