lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Populärvetenskapliga narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum

2019-09-27

Daniel Helsing

Daniel Helsing

Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy". Fakultetens opponent var Jerry Määttä, Uppsala universitet.

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet while "science" is a contested term over which no one can claim definitional authority, science is defined and carried out in practice around the world daily. It is defined in dictionaries and mission statements by scientific organizations, in education guidelines and high school curricula, in media coverage and science fiction novels, and in popular science books.

In this dissertation, Daniel Helsing analyzes the construction of the universe, science, and humankind in contemporary mainstream Anglo-American popularizations of physics and astronomy. He shows that popularizers use literary techniques and rhetorical strategies to construct and explain science, to represent the universe and humankind's place in the universe, and to evoke aesthetic and emotional responses in their readers.

Daniel Helsing i universitetets forskningsportal

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter