lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Populärvetenskapliga narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum

2019-09-27

Daniel Helsing

Daniel Helsing

Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy". Fakultetens opponent var Jerry Määttä, Uppsala universitet.

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet while "science" is a contested term over which no one can claim definitional authority, science is defined and carried out in practice around the world daily. It is defined in dictionaries and mission statements by scientific organizations, in education guidelines and high school curricula, in media coverage and science fiction novels, and in popular science books.

In this dissertation, Daniel Helsing analyzes the construction of the universe, science, and humankind in contemporary mainstream Anglo-American popularizations of physics and astronomy. He shows that popularizers use literary techniques and rhetorical strategies to construct and explain science, to represent the universe and humankind's place in the universe, and to evoke aesthetic and emotional responses in their readers.

Daniel Helsing i universitetets forskningsportal

Senaste nyheterna

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2018 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt
2019-10-01
Lisa-Marie Teubler försvarade i lördags sin avhandling i ämnet engelsk litteraturvetenskap ...

Populärvetenskapliga narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum
2019-09-27
Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary ...

"There is so much going on in spoken language."
2019-09-25
Nele Pöldvere har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet Engelska, ”What's in a dialogue?: On the ...

Fler nyheter