lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

EUROSLA Distinguished Scholar Award till Marianne Gullberg

2019-09-02

Professor Marianne Gullberg.

Professor Marianne Gullberg.

Utmärkelsen delades ut i samband med att European Second Language Association, EUROSLA, höll sin 29:de konferens i Lund.

Mer information finns på http://www.eurosla.org/distinguished-scholar-award-2019-marianne-gullberg/

SOL-ledningen gratulerar Marianne!

Senaste nyheterna

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller
2019-11-01
Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

Fler nyheter