lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spoken language across time

2019-08-22

International Symposium at SOL, Friday, 20 September 2019

The purpose of this symposium is to celebrate the launch of a brand new corpus of spoken English, the London–Lund Corpus 2 (LLC–2) half a century after the launch of the first London–Lund Corpus. To this end, we are pleased to present an excellent line-up of prominent researchers with an interest in the nature of spontaneous speech in real communicative situations.

Read more and register for the symposium here.

Senaste nyheterna

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller
2019-11-01
Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

Fler nyheter