lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

EuroSLA, 29

2019-08-21

Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens är ett samarrangemang mellan Humanistlaboratoriet och SOL.

Hur lär vi oss nya språk? Är det skillnad på att lära sig ett modersmål och ett andra språk? Är vissa språk svårare än andra att lära sig? Vilken roll spelar motivation, språkbegåvning, och utbildning för inlärningen? Det här är frågor som är högaktuella i dagens globaliserade och flerspråkiga samhälle. 28-31 augusti samlas ca 300 forskare från hela världen i Lund för att diskutera dessa frågor. Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens, EuroSLA 29, äger då rum på LUX. Det hålls också ett rundabordssamtal på temat Migration och Andraspråksinlärning. I samband med konferensen bjuder även Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor, LU Futura, till ett s k Futurasamtal om språktester och medborgarskap.

 

EuroSLA 29

Tid: 28-31 augusti

Plats: LUX

 

Futurasamtal #4 om språktester och medborgarskap

Tid: 27 augusti, kl. 16:00-17:30

Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Senaste nyheterna

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Vetenskapssocieteten prisar Christiane Müller
2019-11-01
Styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund har beslutat att till mottagare av priset ur Axel Kocks ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

Fler nyheter