lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

EuroSLA, 29

2019-08-21

Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens är ett samarrangemang mellan Humanistlaboratoriet och SOL.

Hur lär vi oss nya språk? Är det skillnad på att lära sig ett modersmål och ett andra språk? Är vissa språk svårare än andra att lära sig? Vilken roll spelar motivation, språkbegåvning, och utbildning för inlärningen? Det här är frågor som är högaktuella i dagens globaliserade och flerspråkiga samhälle. 28-31 augusti samlas ca 300 forskare från hela världen i Lund för att diskutera dessa frågor. Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens, EuroSLA 29, äger då rum på LUX. Det hålls också ett rundabordssamtal på temat Migration och Andraspråksinlärning. I samband med konferensen bjuder även Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor, LU Futura, till ett s k Futurasamtal om språktester och medborgarskap.

 

EuroSLA 29

Tid: 28-31 augusti

Plats: LUX

 

Futurasamtal #4 om språktester och medborgarskap

Tid: 27 augusti, kl. 16:00-17:30

Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter