lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

EuroSLA, 29

2019-08-21

Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens är ett samarrangemang mellan Humanistlaboratoriet och SOL.

Hur lär vi oss nya språk? Är det skillnad på att lära sig ett modersmål och ett andra språk? Är vissa språk svårare än andra att lära sig? Vilken roll spelar motivation, språkbegåvning, och utbildning för inlärningen? Det här är frågor som är högaktuella i dagens globaliserade och flerspråkiga samhälle. 28-31 augusti samlas ca 300 forskare från hela världen i Lund för att diskutera dessa frågor. Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens, EuroSLA 29, äger då rum på LUX. Det hålls också ett rundabordssamtal på temat Migration och Andraspråksinlärning. I samband med konferensen bjuder även Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor, LU Futura, till ett s k Futurasamtal om språktester och medborgarskap.

 

EuroSLA 29

Tid: 28-31 augusti

Plats: LUX

 

Futurasamtal #4 om språktester och medborgarskap

Tid: 27 augusti, kl. 16:00-17:30

Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Senaste nyheterna

Lingvist och litteraturvetare Einar Hansen pristagare 2019
2019-09-11
Lingvisten Niclas Burenhult tilldelas Einar Hansens svenska forskningspris på 150 000 DK kronor. ...

EUROSLA Distinguished Scholar Award till Marianne Gullberg
2019-09-02
Utmärkelsen delades ut i samband med att European Second Language Association, EUROSLA, höll sin ...

Utlysning av universitetslektorat pausas
2019-08-29
Språk- och litteraturcentrum har beslutat att pausa utlysningen av universitetslektorat i svenska ...

Spoken language across time
2019-08-22
International Symposium at SOL, Friday, 20 September 2019

EuroSLA, 29
2019-08-21
Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens är ett ...

Fler nyheter