lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Disputation i italienska

2019-05-27

Linda Smidfelt

Linda Smidfelt Foto: Malin Sjöberg

Linda Smidfelt disputerade lördagen 25/5 på sammanläggningsavhandlingen "Studies on lexical inferencing and intercomprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting". Fakulteternas opponent var Christina Lindqvist, Göteborgs universitet.

Avhandlingen består av tre studier där Linda Smidfelt undersöker hur man använder sina tidigare kunskaper som resurs, t ex engelska, spanska eller tyska, för att förstå en skriven okänd text på italienska. Som gymnasielärare i italienska lade hon märke till att eleverna ofta använde ord från språk som de kunde sedan tidigare när de skulle producera italienska meningar, men inte kunde rätt italienska ord eller uttryck. När de skulle läsa och förstå en text verkade de dock inte vara medvetna om att de kunde använda sina tidigare språkkunskaper för att dra slutsatser om textens betydelse. Linda har i sina tre studier försökt kartlägga vilken roll kunskaper i tidigare språk spelar när man ska förstå en skriven text i ett språk som man inte kan, eller bara kan lite av. 

Linda Smidfelts avhandling ger fördjupade kunskaper om hur de olika språk eleven har samspelar när de drar slutsatser om innebörden hos okända ord, och hon undersöker också hur eleverna använder andra strategier som kontexten, allmän omvärldskunskap och intralinguala (inomspråkliga) strategier. 

Efter åren som doktorand på deltid, återgår Linda nu på heltid till Katedralskolan i Lund där hon är gymnasielärare i italienska och engelska. Hon tar med sig omfattande kunskaper om hur viktigt det är med ordkunskap och hur man kan bygga lärandet på likhet mellan språk.

Linda Smidfelt i universitetets forskningsportal 

Senaste nyheterna

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt
2019-10-01
Lisa-Marie Teubler försvarade i lördags sin avhandling i ämnet engelsk litteraturvetenskap ...

Populärvetenskapliga narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum
2019-09-27
Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary ...

"There is so much going on in spoken language."
2019-09-25
Nele Pöldvere har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet Engelska, ”What's in a dialogue?: On the ...

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings
2019-09-25
Sara Farshchi har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet Engelska, ”Neural and behavioural ...

Fler nyheter