lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Disputation i italienska

2019-05-27

Linda Smidfelt

Linda Smidfelt Foto: Malin Sjöberg

Linda Smidfelt disputerade lördagen 25/5 på sammanläggningsavhandlingen "Studies on lexical inferencing and intercomprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting". Fakulteternas opponent var Christina Lindqvist, Göteborgs universitet.

Avhandlingen består av tre studier där Linda Smidfelt undersöker hur man använder sina tidigare kunskaper som resurs, t ex engelska, spanska eller tyska, för att förstå en skriven okänd text på italienska. Som gymnasielärare i italienska lade hon märke till att eleverna ofta använde ord från språk som de kunde sedan tidigare när de skulle producera italienska meningar, men inte kunde rätt italienska ord eller uttryck. När de skulle läsa och förstå en text verkade de dock inte vara medvetna om att de kunde använda sina tidigare språkkunskaper för att dra slutsatser om textens betydelse. Linda har i sina tre studier försökt kartlägga vilken roll kunskaper i tidigare språk spelar när man ska förstå en skriven text i ett språk som man inte kan, eller bara kan lite av. 

Linda Smidfelts avhandling ger fördjupade kunskaper om hur de olika språk eleven har samspelar när de drar slutsatser om innebörden hos okända ord, och hon undersöker också hur eleverna använder andra strategier som kontexten, allmän omvärldskunskap och intralinguala (inomspråkliga) strategier. 

Efter åren som doktorand på deltid, återgår Linda nu på heltid till Katedralskolan i Lund där hon är gymnasielärare i italienska och engelska. Hon tar med sig omfattande kunskaper om hur viktigt det är med ordkunskap och hur man kan bygga lärandet på likhet mellan språk.

Linda Smidfelt i universitetets forskningsportal 

Senaste nyheterna

Disputation i ämnet kinesiska
2020-01-21
Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime ...

Medel till SOL-forskare
2020-01-09
Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs ...

Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris
2020-01-09
Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå ...

Dissertation in linguistics
2020-01-08
In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism ...

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Fler nyheter