lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Disputation i allmän språkvetenskap
2019-05-22
I fredags den 17 maj försvarade Sandra Debreslioska sin doktorsavhandling "Representing discourse ...

Ny docent på SOL
2019-05-14
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Cecilia Wadsö-Lecaros som oavlönad ...

Ny docent på SOL
2019-04-26
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Cajsa Sjöberg som oavlönad docent i ...

Stort anslag från Kamprad Family Foundation till SOL-forskare
2019-04-10
Jenny Hartman och Carita Paradis, engelska, tilldelas 4,2 miljoner kr från Kamprad Family ...

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap får högsta betyg av UKÄ
2019-04-01
Universitetskanslersämbetet utvärderade under 2018 forskarutbildningarna i litteraturvetenskap på ...

Fler nyheter