lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Grammatik i hela Sverige

2019-03-20

På fredag är det dags för Grammatikdagen. Det är en hel dag då vi fokuserar på grammatik i hela landet, både i skolorna och i arbetslivet. Syftet är att skapa intresse för grammatik och sprida insikten att grammatik är kul.

I Lund firas Grammatikdagen med en serie föreläsningar på temat "Vart går grammatiken?" 

Välkommen på fredag 22 mars kl 15.10 till 18 i sal SOL:L207!

Program

  • 15.10 – Inledning, välkomsttal
  • 15.15 – Jordan Zlatev: Språkets evolution och grammatiken som socialt kontrakt
  • 15.40 – Victoria Johansson: Längre och längre och längre meningar, eller? Hur ser det egentligen ut när man blir bättre och bättre på grammatik?
  • 16.05 – Gerd Carling: Hur grammatiken ändras över tid: språkliga universalier och grammatisk evolution?
  • 16.30 – Paus
  • 16.45 – Mikael Roll: Vart går grammatiken? Millisekundsperspektivet
  • 17.10 – Victor Bogren-Svensson: Från ordstruktur till ordföljd till (bara) grammatik. Hur synen förändrats
  • 17.35 – Arthur Holmer: När det går utför med grammatiken
  • 18.00 – Avslutning

Det årliga arrangemanget Grammatikdagen (http://grammatikdagen.se) är ett ideellt initiativ med Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen som huvudarrangörer. 

Senaste nyheterna

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt
2019-10-01
Lisa-Marie Teubler försvarade i lördags sin avhandling i ämnet engelsk litteraturvetenskap ...

Populärvetenskapliga narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum
2019-09-27
Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary ...

"There is so much going on in spoken language."
2019-09-25
Nele Pöldvere har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet Engelska, ”What's in a dialogue?: On the ...

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings
2019-09-25
Sara Farshchi har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet Engelska, ”Neural and behavioural ...

Fler nyheter