lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i engelska startar höstterminen 2019

2018-11-21

Lunds universitets utbildningsnämnd fattade 14 november 2018 beslut om att inrätta ett kandidatprogram i engelska vid Språk- och litteraturcentrum.  Detta program erbjuder heltidsstudier i engelska i 4-6 terminer (beroende på de val studenterna gör under programmets gång). Studenterna kan välja att läsa både engelskas kandidatkurs med språkvetenskaplig inriktning och engelskas kandidatkurs med litteraturvetenskaplig inriktning inom programmet. Programmet är anpassat för att studenterna ska kunna tillbringa minst en termin utomlands i ett engelskspråkigt land.

Sista ansökningsdag är 15 april 2019.

Mer information kommer att publiceras på ämnet engelskas hemsida senast i januari 2019 (www.sol.lu.se/engelska).

 

Fabian Beijer & Marie Källkvist

 

Senaste nyheterna

Stort anslag från Kamprad Family Foundation till SOL-forskare
2019-04-10
Jenny Hartman och Carita Paradis, engelska, tilldelas 4,2 miljoner kr från Kamprad Family ...

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap får högsta betyg av UKÄ
2019-04-01
Universitetskanslersämbetet utvärderade under 2018 forskarutbildningarna i litteraturvetenskap på ...

Prisade SOL-medarbetare
2019-03-25
Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2019 delades medaljer ...

Grammatik i hela Sverige
2019-03-20
På fredag är det dags för Grammatikdagen. Det är en hel dag då vi fokuserar på grammatik i hela ...

Bildliga betydelser i SAOB
2019-03-01
Vad är bildligt språkbruk och bildliga betydelser egentligen, mer exakt? Det försöker Pär Nilsson ...

Fler nyheter