lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i engelska startar höstterminen 2019

2018-11-21

Lunds universitets utbildningsnämnd fattade 14 november 2018 beslut om att inrätta ett kandidatprogram i engelska vid Språk- och litteraturcentrum.  Detta program erbjuder heltidsstudier i engelska i 4-6 terminer (beroende på de val studenterna gör under programmets gång). Studenterna kan välja att läsa både engelskas kandidatkurs med språkvetenskaplig inriktning och engelskas kandidatkurs med litteraturvetenskaplig inriktning inom programmet. Programmet är anpassat för att studenterna ska kunna tillbringa minst en termin utomlands i ett engelskspråkigt land.

Sista ansökningsdag är 15 april 2019.

Mer information kommer att publiceras på ämnet engelskas hemsida senast i januari 2019 (www.sol.lu.se/engelska).

 

Fabian Beijer & Marie Källkvist

 

Senaste nyheterna

Bidrag till SOL-forskare
2018-12-05
Mikael Roll har fått konsolideringsbidrag från VR för projektet ”En dubbel ...

Kandidatprogram i engelska startar höstterminen 2019
2018-11-21
Lunds universitets utbildningsnämnd fattade 14 november 2018 beslut om att inrätta ett ...

Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Karin Smirnoff, andraårsstudent på Författarskolan vid Lunds universitet har fått vara med om det ...

VR-medel till SOL-forskare
2018-11-07
Shinichiro Ishihara (japanska) och Simon Devylder (kognitiv semiotik) har beviljats ...

Bidrag till medarbetare i franska
2018-11-05
Mari Bacquin & Carla Killander Cariboni har erhållit två tryckningsbidrag för sin bok "La ...

Fler nyheter