lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anslag till SOL-forskare

2018-04-10

Vasiliki Simaki (PI) and Carita Paradis have been granted 4 million SEK from the Kamprad Family Foundation for a project on Language as a tool for understanding consumer attitudes and improving the social impact of sustainable products in collaboration with Annette Cerne and Peter Svensson at the School of Economics at Lund University. 

Vi gratulerar!

Sol-ledningen

Senaste nyheterna

Bidrag till SOL-forskare
2018-12-05
Mikael Roll har fått konsolideringsbidrag från VR för projektet ”En dubbel ...

Kandidatprogram i engelska startar höstterminen 2019
2018-11-21
Lunds universitets utbildningsnämnd fattade 14 november 2018 beslut om att inrätta ett ...

Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Karin Smirnoff, andraårsstudent på Författarskolan vid Lunds universitet har fått vara med om det ...

VR-medel till SOL-forskare
2018-11-07
Shinichiro Ishihara (japanska) och Simon Devylder (kognitiv semiotik) har beviljats ...

Bidrag till medarbetare i franska
2018-11-05
Mari Bacquin & Carla Killander Cariboni har erhållit två tryckningsbidrag för sin bok "La ...

Fler nyheter