Nyheter

2020-09-09

Michael Bossettas forskning belönas med European Young Researchers’ Award.

2020-08-05

Nele Põldvere and Vasiliki Simaki at the English unit of the Centre for Languages and Literature have secured new research funding.

2020-07-06

CSS-konferens 2019: Scandinavian Language and Literatures World Wide är en samling texter baserade på paper-presentationer och Keynote-föreläsningar som hölls under Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lunds (CSS) andra internationella konferens i Scandinavian studies i maj 2019.

2020-06-29

– Det två nya Netflixserierna Shtisel och Unorthodox har skapat ett förnyat intresse för det judiska språket, jiddisch. De två tv-serierna visar att jiddisch lever i högsta välmåga, i synnerhet bland religiösa judar i det 21:a århundradet, säger Jan Schwarz, docent i jiddisch.

2020-06-29

Niklas Erben Johansson försvarade i juni sin avhandling i ämnet allmän språkvetenskap "The building blocks of sound symbolism". Fakultetens opponent var Mark Dingemanse Centre for Language Studies, Radboud University.

2020-06-10

Astrid Møller-Olsen och Andreas Widoff har beviljats treårig internationell postdok av Vetenskapsrådet.

2020-06-03

Professor Moheiddin Homeidi är den första forskaren som universitetet tagit emot genom nätverket Scholars at Risk. För fyra månader sen kom han till Lund från Syrien. Även om starten inte blev som han hade tänkt så ser han spännande möjligheter i sin nya forskningsgemenskap.

2020-06-03

LUM har träffat medarbetare som arbetar med vitt skilda saker runtom på universitet, men som alla påverkas av pandemin – både i arbetet och utanför.

2020-06-03

MOOC:en Writing in English at University har tiodubblat sina nyregistreringar per vecka sedan i början på mars. Antalet har ökat från har ökat från 56 000 till 73 000 på två månader. En ökning som verkar vara en följd av corona och att många studenter pluggar hemifrån runtom i världen.

2020-05-28

Professor Moheiddin Homeidi från Syrien är den första forskaren som universitetet tagit emot genom nätverket Scholars at Risk.

2020-05-28

2020-04-01

Eline Visser, doktorand i allmän språkvetenskap, bjuder på ett smakprov av sin forskning.

2020-03-19

2020-03-09

Céline Rocher Hahlin försvarade i lördags sin avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig inriktning "La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l’élève et de l’enseignant de français langue étrangère en Suède". Fakultetens opponent var professor Jean-Marc Dewaele, Birkbeck, University of London.

2020-02-25

Sveriges Radio uppmärksammade vår utbildning i samband med internationella modersmålsdagen den 21 februari.

2020-01-21

Astrid Møller-Olsen har idag försvarat sin avhandling "Seven Senses of the City : Urban Spacetime and Sensory Memory in Contemporary Sinophone Fiction". Fakultetens opponent var professor Jie Lu, University of the Pacific.

2020-01-09

Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

2020-01-09

Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

2020-01-08

In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism among egalitarian foragers in a small-scale multilingual setting in northern Peninsular Malaysia.

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.