25

nov

Slutseminarium nordiska språk. Pär Nilsson: Semantiska utvidgningar, bildliga betydelser, och andra oegentligheter. En teoretisk analys av lexikal betydelseutveckling och fem definitionsformler i SAOB.

25 november 2022 10:15 till 12:00 Seminarium

Slutseminarieopponent är docent Anna Vogel, Stockholms universitet. Seminariet kommer att ha formen av en vetenskaplig diskussion, vilket innebär att inget längre referat av innehållet ges. Den som vill läsa avhandlingsmanus ombeds kontakta Pär på adressen par.nilsson@nordlund.lu.se för att få del av detta.

Om händelsen:

25 november 2022 10:15 till 12:00

Plats:
L503

Kontakt:
par.nilssonnordlund.luse

Spara händelsen till din kalender