25

jan

Nordiska forskarseminariet: Alexander Katourgi - Skiljetecken i satsens utkant

25 januari 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Kolon, tankstreck och parentes är tre skiljetecken som främst används inom meningen för att avgränsa sekundära informationsenheter från primära, det vill säga konstruktioner som annex, appositioner, rubriker och andra satsekvivalenter. Det kan se ut så här:

•    Jag studerar tre tecken: kolon, tankstreck och parentes.
•    Jag studerar tre tecken – kolon, tankstreck och parentes.
•    Jag studerar tre tecken (kolon, tankstreck och parentes).

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag bruket av dessa tre tecken i nutida svenska ur ett grammatiskt och textlingvistiskt perspektiv. Jag hoppas därmed kunna bidra inte bara till det växande interpunktionsfältet, utan också till vår förståelse för satsperiferin. På seminariet presenterar jag mitt arbete så här långt och dryftar teoretiska och metodologiska frågor för den fortsatta forskningen.

Om händelsen:

25 januari 2023 13:15 till 15:00

Plats:
SOL L 303a

Kontakt:
sanna.skarlundnordlund.luse

Spara händelsen till din kalender