26

sep

Med modersmålet i utbildningen – öppen föreläsning

26 september 2022 16:15 till 17:30 Föreläsning

Om modersmålets roll i utbildning och om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen har under flera år fått utstå mycket kritik samtidigt som användning av modersmålet genom transspråkande har fått ökad uppmärksamhet. I den här föreläsningen kommer modersmålets roll i utbildningen att diskuteras, främst utifrån modersmålsundervisning, modersmålsstöd och studiehandledning, men också med utblickar internationellt mot flerspråkiga utbildningsmodeller. Utifrån aktuell forskning diskuteras de möjligheter och utmaningar som personer med annat modersmål än svenska ställs inför i den svenska utbildningskontexten när det gäller bevarandet av modersmål men också varför så många väljer bort till exempel modersmålsundervisning.

Anna Flyman Mattson, docent i Svenska som andraspråk, föreläser. Öppen för alla intresserade.

Om händelsen:

26 september 2022 16:15 till 17:30

Plats:
LUX:C121

Kontakt:
Anna.Flyman_Mattssonnordlund.luse

Spara händelsen till din kalender