30

mar

Grammatikseminariet: Alexander Katourgi: "Satsperifera konstruktioner och deras avgränsare"

30 mars 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Studiet av den grafiska meningen involverar en analys av interpunktion; de två kan inte förklaras isolerat från varandra. På samma sätt är studiet av meningsinterna skiljetecken mycket nära sammanlänkat med studiet av satsperiferin, det vill säga att tecken som kolon, tankstreck och parentes i regel inte används för att dela upp satsen i mindre delar, utan för att avgränsa satsen från sådan som syntaktiskt inte hör till den. På det här seminariet presenterar jag teoretiska iakttagelser från mitt avhandlingsarbete om skiljetecken med fokus på satsperiferin – om det över huvud taget går att tala om en sådan.

 

Om händelsen:

30 mars 2023 13:15 till 15:00

Plats:
L303a

Kontakt:
gunlog.josefssonnordlund.luse

Spara händelsen till din kalender