Undervisning både på campus och online vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och en del av den undervisning som var planerad att ges på campus måste ske online istället. Var uppmärksam på informationen i schemat som publiceras i december.

Formen för undervisningen kan ändras under terminen och du behöver vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel.

Läs mer på Covid-19 och läsåret 2020/2021.

 

Förändringar med anledning av Corona