Förändringar med anledning av Corona

Med anledning av de nya rekommendationerna från regeringen 17/3 övergår universitetet till distansutbildning från och med onsdag 18/3.

Examinationer

Vi kan inte längre examinera studenter plats i huset. Vissa examina görs om till hemtentor, andra genomförs på distans via videokonferensprogrammet Zoom. Det är mycket som kan kännas oklart för dig som student just nu, men vi arbetar för att säkerställa kvaliteten på både undervisning och examinationer. Har du frågor ska du i första hand kontakta din lärare. Vi hoppas att du har förståelse för att det kan ta lite tid att ändra examinationsform. 

Vi kommer så snart vi hinner meddela berörda studenter om hur och när de kommer att examineras istället. 
 

Har vi din e-postadress?

Lunds universitet skickar information till den e-postadress som är registrerad i Ladok. Gå gärna in en extra gång och kontrollera så att vi har rätt adress.

Logga in på Studentportalen www.student.lu.se

Ändrade öppettider 

LUX och SOL-husen har nu ändrade öppettider.  

Håll dig uppdaterad

Alla uppmanas att informera sig om läget via Lunds universitets hemsida:  lu.se/corona

Information till alla studenter från Lunds Universitets Studentkårer: 
Open letter from the student unions to all students at Lund university concerning Covid-19 (Corona)

 

Universitetets information till studenter

Håll dig uppdaterad!

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Fakulteternas sida om Covid-19

Här hittar du mer information för dig som är student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Plugga på distans

Tips från studieverkstaden (lu.se)

Studentprästerna

Behöver du någon att prata med?

Studenthälsan

Stöd och hjälp för dig som mår dåligt.