Förändringar med anledning av Corona

Skärpta regler för Skåne förlängs till 13 december 2020

Med anledning av Region Skånes förlängning av de skärpta råden har Humanistiska och teologiska fakulteterna beslutat att förlänga våra kompletterande rekommendationer terminen ut.

Det innebär för dig som är student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna att förändringar i undervisningen kan komma att göras under tiden de nya riktlinjerna gäller. Detta för att minska trängsel och onödiga resor.

  • Undervisningen kan komma att läggas om till digital/distans där det är möjligt. Du hittar information om vad som gäller för just din utbildning via din lärplattform Canvas eller i schemat på kurshemsidan.
  • Våra hus (SOL och LUX) kommer att stänga kl. 17.00. HT-studenter och alla studenter vid Institutionen för kommunikation och medier kommer dock in som vanligt även utanför öppettiderna (vardagar kl. 6.30-22.00 och lördagar kl. 10.00-16.00) med LU-kort + kod.
  • HT-biblioteken kommer under mån-fre att ha öppet fram till 16.00. Liksom tidigare är biblioteken stängda under helgdagar.


Det är viktigt att anställda och studenter:

  • undviker att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel
  • arbetar eller studerar hemifrån när det är möjligt
  • undviker att umgås med andra personer än