lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som främmande språk

Svenska som främmande språk är en verksamhet inom Nordiska språk som ger kurser i svenska som inlärarspråk för olika målgrupper. Kurserna kan inte ingå i en svensk högskoleexamen för den som har betyg i svenska från gymnasiet. Hos oss kan du också ta ett behörighetsgivande test i svenska, TISUS.

Innehåll

In English

Svenska som främmande språk

Sektionsföreståndare
Katarina Lundin

Studierektor
Lena Larsson

FFU-ansvarig
Anna W Gustafsson

Expedition
Lingvisthuset L224a

Studievägledning
Humanisthuset H121b