lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet

SUSA

Lunds universitet erbjuder en kort introduktion i svenska för dig som är utbytesstudent, SUSA-kursen. Kursen är skapad för att ge nyanlända utbytesstudenter en inblick i Sveriges språk och kultur och en god start på utbytesperioden i Lund.

Avslutad kurs och godkänd SUSA-tentamen resulterar i 3 högskolepoäng/ECTS.

SUSA-kurserna ges på två olika nivåer:

  • SUSA11: Nybörjarnivå
  • SUSA12: Fortsättningsnivå

Om du redan kan en del svenska (ungefär motsvarande nivå B1 på den europeiska CEFR-skalan) kan du meddela detta redan när du anmäler dig, så placerar vi dig i SUSA12-gruppen.

Tänk på att SUSA12 inte är en direkt fortsättning på SUSA11, utan betydligt mer avancerad.

Läs mer på SUSA-kurssidan (länk till höger i bild)!

SVEE

Det finns också möjlighet att söka lite längre (7,5 hp) svenskkurser som ges på kvällstid under terminen -  detta gäller både dig som är nybörjare och dig som befinner dig på en relativt avancerad nivå redan.

Läs mer på SVEE-kurssidan (länk till höger i bild)!