lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Behörighetsgivande kurs i svenska

Svenska som främmande språk nivå 5–8

Kursen Svenska som främmande språk är en högskoleförberedande kurs som efter en termins heltidsstudier och godkänt slutprov ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen ger alltså samma behörighet som t.ex. godkänt TISUS-test ger och motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Studenterna tränas i muntliga och skriftliga färdigheter genom diskussioner, anföranden och uppsatsskrivning. Grammatiska frågor och övningar utgör en särskild del av kurserna. I kursen ingår också omfattande undervisning i svensk realia och samhällsliv och studier av texter av populärvetenskaplig natur samt modern svensk litteratur. Uttalsträning och datorbaserade övningar är återkommande inslag.

Kursen ges på heltid, dagtid med högt ställda krav på närvaro och deltagande.

Behörighet

För att få tillträde till kursen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, men med undantag för svenska, samt SFSH01, SVEE14 eller SFSA14. Om du inte har resultat från dessa kurser kan du visa att du har motsvarande kunskaper i det inträdesprov som anordnas vid institutionen ca en vecka efter sista anmälningsdag. Nivån motsvarar CEFR (GERS) B1-nivå:

"Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner."

Inträdesprov, ansökan och urval

Inträdesprov

Vi har ett obligatoriskt* inträdesprov till kursen där kunskaperna i svenska testas. Inträdesprovet äger rum i Lund ungefär en vecka efter sista anmälningsdag. Vi kontaktar dig med mer information om inträdesprovet efter sista anmälningsdag.

Provet består av en grammatikdel och en uppsats. Besked om du har klarat provet lämnas senast 14 dagar efter testdatum.

*Om du har resultat från någon av kurserna SFSH01, SVEE14 eller SFSA14 från Lunds universitet är inträdesprovet inte obligatoriskt. Men eftersom hälften av platserna fördelas på grundval av resultatet på inträdesprovet bör du ändå delta, så att du ökar dina chanser att få en plats på kursen.

Ansökan

Du måste skicka din ansökan senast 15 april inför höstens kurs och 15 oktober inför vårens kurs. 

Urval

De sökande rangordnas dels på grundval av resultatet på inträdesprovet, dels på grundval av gymnasiebetyget.

Kontakt

Kursadministratör
Gunilla Ek-Werner

Studievägledare
Peter Marthinsson

Studierektor
Lena Larsson

Kursinformation

www.sol.lu.se/kurs/SFSA30/

Nästa antagningstillfälle

Anmälan inför vårterminen 2020 öppnar på www.antagning.se den 15 september.